ΗΜ/ΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ : 22/3/2019- 8/4/2019
 • ΔΟΕ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) : 13/5/19-29/5/19 (κλικ εδώ)
 • ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠΟΤΕ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ – ΚΑΠ ΔΕΗ : (κλικ εδώ)
  Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019
  Β & Γ & Δ(ΑΜΕΑ) περίοδος 18/6/2019 – 28/6/2019
 • ΤΣΜΕΔΕ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
 • ΤΣΑΥ : Α περίοδος 10/6/2019- 13/6/2019 (κλικ εδώ)
  Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019
  Β & Γ περίοδος
 • ΤΑΠΕΜ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΙΚΑ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΤΑΞΥ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΤΥΔΚΥ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΛΗΤΩΝ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ :Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΟΑΕΕ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΟΑΕΕ ΤΑΝΠΥ : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΟΓΑ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) : Α περίοδος 10/6/2019 – 14/6/2019 (κλικ εδώ)
  Β & Γ περίοδος 17/6/2019 -28/6/2019
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ : Α περίοδος 13/6-24/6 (κλικ εδώ)
  Β & Γ & Δ περίοδος 26/6 – 19/7

Comments are closed.