ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Εάν ο πατέρας ή η μητέρα είναι ασφαλισμένοι ή υπάλληλοι σε κάποιο από τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία, τα παιδιά μπορούν να έρθουν ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση.

• Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ(ΤΣΑΥ)
• E..Τ.Α.Α. Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)
• E.Τ.Α.Α. Τομέας : ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
• E.Τ.Α.Α. Τομέας: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
• O.Α.Ε.Ε. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
• Ο.Α.Ε.Ε. – ΤΑΝΠΥ (Ναυτικοί –Τουριστικοί Πράκτορες)
• Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
• I.Κ.Α. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ιατροί)
• Ι.Κ.Α. – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)
• Ο.Α.Ε.Δ. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
• Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Τομέας: ΤΡΑΠΕΖΩΝ
• Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε.,  ΕΛΤΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)
• Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Δ.Ε.Η. – ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ -ΛΑΓΗΕ
• Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης)
• ΟΓΑ (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
• ΤΠΔ Δικηγόροι Θεσσαλονίκης (με συμμετοχή γονέα)
• Ο.Α.Σ.Θ.
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
• ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. (Ναυτικοί)
• Τ.Α.Π.Ι.Τ. : Γ’ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου)
• Ε.Υ.Α.Θ.
• Ο.Λ.Μ.Ε. (Με κλήρωση)
• ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε.
• ΕΤΕΑ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Μόνο διοικητικοί υπάλληλοι)