ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΑΕΔ !!!

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Σας ανακοινώνουμε ότι αναρτώνται σήμερα 24-5-2018 οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του Προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στο σύστημα του ΟΑΕΔ με τους κωδικούς τους και να ελέγξουν αν είναι επιτυχόντες.

    • Αν κάποιος είναι επιτυχών αυτό είναι και οριστικό άρα δικαιούται να στείλει τα παιδιά του κατασκήνωση.
    • Αν κάποιος ΔΕΝ είναι επιτυχών μπορεί να κάνει ένσταση ηλεκτρονικά πάλι μέσα από τη σελίδα του ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του, από 25.05.2018 μέχρι την 30.05.2018 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Για να επιβεβαιώσετε τη προκράτηση σας καλέστε στο 2310552522 ή στο 2310540720 από τις 9:00 έως τις 20:00

Comments are closed.